gevelrenovatie, gevel renovatie - gevels renoveren - gevel renovaties

Gevelrenovatie in 5 stappen.

Gevelrenovatie Stap 1 - reinigen van de Gevel

Gevelrenoveren - gevelreinigen
stap 1 - Reiniging gevel

Het gevelreinigen kan op verschillende manieren gebeuren

 • De gemakkelijkste manier is het gevelvlak overschilderen.
  Hierbij zal de gevel na bepaalde tijd opnieuw moeten geschilderd worden, indien we spreken over mooie gevels zou het jammer zijn deze te bedekken met een verflaag.
 • Een andere manier is chemische gevelreiniging.
  Chemisch reinigen gebeurd door het aanbrengen van een zuur of base waardoor het vuil opgelost wordt. Nadien wordt het oppervlak met hoge druk en warm water afgespoten.
 • Nog een manier is hogedruk reiniging, hier kennen we 3 manieren.
 • Reinigen onder hoge druk houdt in dat men het oppervlak door middel van een hogedrukstraal ( water, zand of een mengeling) gaat zuiver spuiten. ( l 80-300 bar).

 • Het Thorbosysteem is ook een hogedrukstraal methode.
  Wat inhoud dat men letterlijk een deel van het geveloppervlak wegneemt en hierdoor de structuur beschadigd.

 • Het Nevelstraalsysteem is een lagedruk reinigingsmethode.
  Hier maakt men gebruik van lage druk ( 0.5 tot 8 bar) en aangepaste straalmiddelen.

Gevelrenovatie Stap 2 - Gevel herstellingen

Gevelrenoveren - gevelreinigen
stap 2 - Herstellen van gevelbeschadigingen


Wat houdt herstellen van beschadigde gevels in, welke manieren zijn er?

 • De mogelijk om beschadigingen te herstellen bestaat uit een met kleur gemaakte mortel, indien nodig zal het beschadigde gedeelte van de gevel volledig vervangen te moeten worden.
 • Als er op de gevel nog een deel in goede staat is bestaat de mogelijkheid hiervan een vorm ( mal ) maken zodat het beschadigde deel kan gereproduceerd en vervangen worden.
 • Is dit niet het geval zal men op een steenhouwer beroep moeten doen om een volledig nieuw geveldeel te construeren.
 • Bij de renovatie van natuursteen gevels kan men het beschadigde deel uitkappen en een nieuw stuk inlijmen of het met aangepaste op kleur gemaakte mortel opnieuw opvullen.

Kunsthars mortel laat toe om binnen zeer korte tijd het opgevulde deel te bewerken zodat het qua uitzicht grenst aan het bestaande goede deel van de gevel.

Gevelrenovaties waar deze morten gebruikt word zullen altijd zichtbaar blijven omdat het gewoon niet mogelijk is om de kleur en de structuur voor 100 % identiek te verkrijgen. 

Gevelrenovatie stap 3 - Gevel-dichting

Gevelrenoveren - gevelreinigen
stap 3 - Dichten van gereinigde geveloppervlakken
tegen water.

Voor het dichten van gereinigde geveloppervlakken worden waterdichtingsmiddelen gebruikt zoals:

 • SILAAN
 • SILOXAAN
 • AQUATHAAN

De Gevel-Dichting dient aangepast te worden aan het te behandelen oppervlak anders heeft het weinig of slechts een beperkt effect.

Bij het berekenen voor de kosten gevelrenovatie betreffende waterdichting wordt soms een erg goedkope gevelrenovatie prijzen gehanteerd, deze resulteren meestal in een beperking van de garantie en een noodzakelijke nabehandeling binnen de 5 jaar, wat de kosten van een normale 10 jaar garantie erg  hoog maakt.

Bijvoorbeeld

 • U ontvangt offerte waarop gevelrenovatie kosten 7 €/m² voor waterdichting bedragen met 10 jaar garantie. Stelling kosten 14 €/m².
 • U ontvangt een tweede gevelrenovatie offerte met een prijs van 5€/m² voor waterdichting. MAAR in de algemene voorwaarden staat een nabehandeling na 5 jaar en eveneens 14,€/m² voor de stelling.

Onthoud goed wat dit inhoud.

De eerste prijsofferte bedraagd 21,00 €/m² met 10 jaar garantie, iets duurder dan de tweede.

De tweede prijsofferte daarentegen maar 19,00 €/m² en na 5 jaar minimum 19,00 €/m².

Als we de tweede offerte nu natellen 38,00€/m² voor 10 jaar garantie, dus veel duurder.

Gevelrenovatie stap 4 - Gevel schilderen

Gevelrenoveren - Gevel schilderen
stap 4 - schilderen van de te renoveren gevel

Hier dient enkel nagegaan of er onder de geschilderde gevel geen mooie natuursteen gevel schuil gaat, welke na verwijdering van de verflagen zichtbaar wordt.

Hier geld een regel hoe langer u wacht met schilderen hoe hoger de prijs zal zijn.Wacht niet tot de verf, insommige gevallen de bepleistering afschilfert waardoor eerst alle losse delen dienen verwijdert en bijbezet

TIP! EEN GESCHILDERDE GEVEL ELKE DE 10 EN 15 JAAR HERSCHILDEREN

Gevelrenovatie stap 5 - Gevelbekleding

Gevelrenoveren - Gevel bekleden
stap 5 - cementering, crepi of leien

Het aanbrengen van een cementering gebeurd meestal grijs en word erna geschilderd of een crepi - een in de massa gekleurde cementering, licht opgeruwd of met een pleistermotief behoren eveneens tot de gevelrenoveertechnieken. Een variante op crepi, is de siliconenpleister die op zijn beurt gemakkelijk te onderhouden is.
De crepi / siliconenpleister kan al dan niet op een isolatie geplaatst worden.